NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No'iS van de der op Dins.dag, den 7 Juli 1921 Tegenwoordig de heeren: .liT*. h*....Burg.eiiie.ester... ..A.KndendiJ,k....en....A.«.iI.«.C..*AQ.end.e.r.s..,wethouders..^.,/. SecretarisJ A.Batenburg» Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den r""19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers -L.... tot en met 7 jvan den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester, bsv.d.li.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 372