NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No. van de der op Vrijdag, den 10J u 1 i 1931 Tegenwoordig de heeren: :,.rG.öeketh, Burgemeester A»....Lndend.ijd. en A...J.....G.«ilo.e.n.cle.rsWethouders. SecretarisJ.GAB.&t e n bu r g Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers a.. tot en met g? £5.1».... van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 384