<5\u. e "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Ued.Vereeniging voor tuin- en land boha'pkunstBond v Ned.'fuinarchitecte Ingek. - 10-7-1931 vraagt steun en waardeering voor het «er1 harer vereeniging, onder mededeeling dat zij gaarne aan gemeenten adviezen geeft van algemeenen aard, den algemeenen opzet van grootere projecten, enz. =1 03 Dagteekening volgnummer. KORTE INHOUD. in n

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 399