s s a> BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Directeur Openba re "berken 1- Directeur Openba re 'Verben i. Voorzitter Voorzitter 24 Dec.30. zendt opgaaf van de aangebrachte beplan tingen voortuinen aan de Spoorstraat haar aanleiding van de nota van Joh.Kraayen- brink te Soestdijk dd. 3° October 1930 ad 177.30. 30 Je.'30 No.60/6/1 Brengt rapport uit ter zaz:e onderzoek naar de stortingsplaatsen van het op te h: len asch en vuilnis in 1931. en adviseert het ophalen te gunnen aan de 'Ted.Vierkant voor de ingeschreven som groot f 1000,50.'' Stelt voor den heer K.C.van Nes,land schapsarchitect te Apeldoorn mede te deel dat de raad onder goedkeuring van de Ged. Staten heeft besloten hem het ontwerpen van een nieuw uitbreidingsplan op te drag' Brengt ter tafel de stukken betreffende grondruiingaan te gaan met den heer 11. J D.Insinger te Baarnalsmede de aanvrage tot aankoop van een gedeelte der te ruile grond door den heer O.P.N.Blom Tzn.te Lag: Vuursche Hl a c "o Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 3