NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No van de der op Vri jdag, den v9.....1i. 191- Tegenwoordig de heeren: L!rCL».Qe.ke.t.h>....Burg.emeestet A-.Endendi j ic-en-A-.-J-. C-.ICo ender.s'ï.e.tlio.u.deT.a Secretaris ,J.QA-Ba..t.enb.urg Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers .1.... tot en met .R.X 4 van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig DeSscretaris, De Burgemeester, j ,y)

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 402