NOTULEN GEMEENTE SOEST I Vergadering van Burgemeester en Wethouders No1 van de der op -Vrij dag, den 23 Januari1931 Tegenwoordig de heeren: Mr...DeAeth, Burgemeester. A«....End..endljie.Wethouder. SecretarisJG.A. Batenburg Afwezig de heerA J C Xeonders De notulen van de vergadering van den 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers S.itot en met van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 40