NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No van de der op X)insdag, den 11.Augustus1931 Tegenwoordig de heeren iujr..*. Burgeiae.e.s..t.e.r... A*.J..g,C..».....Jlo..e.nlex.s.,le..thö.u.d.er.< SecretarisJ.ABatenburg.- Afwezig de heerA.......Andendi j ie. De notulen van de vergadering van den 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers Cj tot en met q uqvan den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 434