NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders NoSi. van de der op .Mosdag, den l8. jynguat.ua 1931 Tegenwoordig de heerenJe.pce th.» üUXt;e.Eie ü.S t«r.. 'JL2Erxdan.d.ij.ic....ea....A «-J-. C....Ko end.-ers. '-'/-e tiioud -ers SecretarisJ..&*....A.* «BatenlDUtfg. Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den u 19. worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukl/en en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers tot en met jj H.jvan den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 442