BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Bureau voor Verificatie en ifinancieele Ad viezen. Ben Haag. 20 Aug.21 KORTE INHOUD. zendt rapport inzake kasopneming en con trole gasbedrijf. Inspecteur v/d Volksgezondheid Amsterdam. 4 Juli '21 deelt de resultaten mede betreffende een j door hem ingesteld onderzoek aangaande S de loozing van het afvalwater der Sticht- sche Margarinefabriek te Soesterberg. N.V. Verzekerings bank "Kosmos" Zeist - 2 Aug. '21 deelt mede, dat zij met aflossing van 5.875,= op de leening oorspronkelijk groot 120.622,=, per 2 Hovember 1921 accoord gaat. Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 463