9T o. a a "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Technisch-ambtenaar Bouw- en Woning toezicht 2 6 Augji1 zie volgend blad.^) Wethouder hoenders Idem. hij deelt voorts mede, dat betreffende perceel II geen gelden meer beschikbaar zijn en adviseert dit werk uit te doen voeren in 19j>2, wanneer alsdan gelden beschikbaar zijn gesteld. brengt rapport uit aangaande het bouwer van een woonhuis aan den Hieuweweg waarvoor bouwvergunning is verleend,dd. 14 Juli 19^1,door de rooilijn en advise afwijzend te beschikken op het verzoek van J.Moester,te Soest om met den be trokken bouw dcor te mogen gaan. stelt voor te bepalen, dat de Technisch ambtenaar belast met de leiding van Openbare Werken, en de Technisch-Ambte- naar belast met de leiding van Bouw- en Woningtoezicht elkaar zullen vervangen bij ongesteldheid of afwezigheid die den Voorzitter dankzegt voor de prettige afscheidswoorden in den laad, neemt vervolgens afscheid van het Col lege. Hij dankt den Burgemeester,Wet houder Endendijk, en den Secretaris met personeel voor de aangename wijze van s amenwe rking Be Voorzitter danktwederkeerig ook net- houder hoenders voor de prettige wijze van samenwerking. Al verschilde men wel eens van meening, de goede toon in de vergaderingen werd altijd bevwaardhet geen Spreker steeds zal blijven waar- deeren. u 3 C OJ Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 473