I u E E "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN Aanduiding van den afzender. <?(P. P.J.Bosboom Koninginnelaan 55« Soest. 18 Aag. verzoekt ontheffing van het bepaalde in art15 en 14 der bouwverordening, ten aanzien van den voorgenomen bouw van een blok van 3 woningen, op een terrein,ge legen aan de Koninginnelaan, kadastraal bekend gemeente Soest in Sectie II.Nc.192J 2390. De technisch ambtenaar, belast met de leiding bij Bouw-en Woningtoezicht ad viseert de gevraagde ontheffing onder voorwaarden te verleenen en advies te vragen aan den heer v.fies, te Apeldoorn, in verband met het Uitbreidingsplan. Besloten lelast me lingtoezi te deeler rechtsche ierij al borden be loeken ol borden ge Itand. b.arna he Dommis si 3 C CD Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 475