fc r.L NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No van de der op Dins dag, den namiddags 5 uur. 1 September1931 des Tegenwoordig de heeren: HrG» Deketh, Burgemeester. J..S« van Djiren en K. LodeesenTeüiouders SecretarisJ«G.»A« Batenburg. Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers T|£j Itot en met ,^.5van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 478