'1^3 /*- 9 'icfïl i'y- BESLISSING. gesloten wordt als volgt: Bij ongesteldheid, afwezigheid of ontsteri- enis van den Burgemeester wordt hij ver' angen door den Wethouder J.S.van Duren. Bij ongesteldheid, afwezigheid of ontstn- enis ook van den Wethouder J.S.van Duren ordt.de Burgemeester vervangen door den ethouder K.Lodeesen. Besloten wordt de werkzaamheden als volgt ■e verdeelen: BurgemeesterBrandweer, Woningwet en Boil' n 'Voningtoezichtiji Grondbedrijf, Volks^e- ondheid, Keuringsdienst, Wegenfonds, Ambt aars- en arbeidszaken en algemeene zaken. 7ethouder J.S.van Duren: Financiën,a Gas- edrijfBelastingen, (Onderwijs,, 'Tethouder K.Lodeesen: Armenzorg, Steuhveiieen eening en Werkverschaffing, Openbare Wer en. Aangewezen wordt tot Voorzitter der: e.Commissie Openbare Werken: K. Lodeesen e.Pinancieele Commissie: J.S.van Duren, e.Commissie Gasbedrijf: J.S.van Duren. .w- e- f oj-f\ 1 bu Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. (Lce^S U/ihJcuja i* /n ïoi

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 480