1- NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders NoS van de der op Yui.Jdag, den ASdlPTEliEKE1921 Tegenwoordig de heerenD.slc.e.t.ll,..B.ur.g..emfi.e.a..t.er.....e.a...de .liee il*^.Q.d.e.e.s.e.ri,wethouder. Secretaris: <t®r.=.t.eh.b.ur.fe.... Afwezig de heer.v.an....dlur-eJX,.w-e-tiio-ude-j De notulen van de vergadering van den 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder 4«. volgnumme^ H-tot—en «teh---van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 482