35 "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. Voorzitter. Eiedt ter behandeling asn het verzoek van de wed. J.van Le en K. J.Geubbels, te Soest, om vergunning tot den bouw van 1 een enkel-en dubbel winkelhuis, op een terrein, gelegen aan de Van Weedestraat, kadastraal bekend gemeente Scest, in sec-| tie E.No:5L83 oe technisch ambtenaar, belast met ie leidin^ van fcouw=en Woningtoezicht.ad viseert de gevraagde verdunning niet te verleenen, op grond van het bepaalde bij de artikelen 8 en 9 der Bouwverordening. <y 6 S s c CD Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 483