NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders NoM van de der op D.insdag, den 8 September1931 Tegenwoordig de heeren: llr. G. Deketh,Burgemeester JS.».van Duren en K. Lodeesen7 et houders SecretarisJ.fiA.».Ba t enburg.A... &C. Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers t/j.CJ S~ tot en met kl?...YY. van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 486