v- BESLISSING. Besloten wordt niet op het verzoek injte gaan. Tot de telefoonaansluiting wordt beslote de gemeeaiBhesloten wordt adressant te berichten da jrband met Bde beslissing medegedeeld bij schrijven ^an 1 Augustus j.1. gehandhaafd blijft. Iforit besloten. x/ir Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 500