NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No. van de der op Vrijdag, den 11...September. 1931 Tegenwoordig de heeren: ilr... G. Beteth,Burgemeester. J.S.«van Duren en. K.Bodeesen,Wethouders. SecretarisJ.«G A.Batenburg Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers 1x0 i H tot en met \A) T. I van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 502