s e J? dotd. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. ujHiVeenstra Soest U> Tl. Bewoners perceele ^Autokluis" Soest a 7-9-1931 KORTE INHOUD. komt als Voorzitter der vereeniging Soeatl Vooruit in de vergadering ten einde overle] te plegen met het College omtrent het voorl loopig besluit van het Bestuur tot openstel ling van het Verkeershuis in de ^intermaan] den. Het Bestuur wenscht het verkeershuis op te houden van 10 v.m. tot 2 uur n.m. ea| wel van 1 Oct. tot 1 April. dringen aan op verwijdering of het doen verlagen der schutting, staande op het teü rein van den heer v.Nes, Burgem.GrothestrJ alsmede 00 verbetering der rioleering voo?' de perceelen, gelegen a.d. Van Weedestraatj1 voor de "Autokluis". liegen hc Itaat gs icslotwr, fcelen da rden ge rij ks stand v T d€ pg van lm zal in he (J 3 C O Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 507