4- BESLISSING er-ci.ng vragen voor den heer van lies en jin toe te staan dat hij voor het ontwerp a:i het uitbreidingsplan de perceelen en igendonmen betreedt. .aan den heer van lies het dossier "II.V. Boschwijk" behelsende verzoek aanleg we gen enz. Heezereng, ter hand te stellen met verzoek advies te willen uitbrengen en Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 50