L NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders NoÜ.XL van de der op Vrij dag, den 18 September 1921 Tegenwoordig de heeren: ilrJDeketil» Burtjecieester J...s«.van...Du.ren....aa.K.Lo.dees.en,'Te thou&er.s SecretarisJ.Q.ABa tenhurgAo<C..v;. J<m\"h Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers l/tiXk. tot en met Ulvan den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 510