V a a BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. U M.HornsveldSoest 4-9-1931 verzoekt vergunning ingevolge de Hinder,v tot oprichting eener benzinebewaarplaats, bestaande uit een ondergrondsch reservoir zan 6000 L. inhoud en een aftappomp, op/i perceel Van "'eedestraat 44, kadastraal Ie kend gemeente Soest, in sectie A. no. 2141-1 2142. Cl> 3 C cc "o Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 521