a a "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. I UJH- ,/etnouder 0.7/. I/en", voorzitter [mi). Voorzitter llül. iï. Stam 23-9-1931 KORTE INHOUD. vraagt of het mogelijk is dat aan de ars beiders die met het teeren van de wegen zijn belast een toelage kan worden gegeven als vergoeding voor bederf van kleeren en schoeisel. stelt voor te besluiten aan de firma, Groe neveld en Gó. te Amsterdam de levering op te dragen van de nieuwe sirene op het raai huis. stelt voor aan den Techn.\mbtenaar bij ö.l op te dragen voortaan zorg te dragen voor bemestinfa van de Weilanden aan den Lange Brinkweg/de Eem en hieromtrent overleg te plegen met den heer P,v.d.Breemer gemeente raadslid. verzoekt ontheffing van het bepaalde in artikel 2, le lid der verordening ex.art. 4 sub 2e der Hinderwet, in verband met zij: voornemen tot oprichting eener ondergrond- sche benzinebewaarpla-its (tank van 15OO0 1 inhoud) met af tappomp in/opperceel B.Grothe straat 73, kadastraal bekend gemeente Soe in sectie H.3878. [Op voors [orm de d er Oliede [e verstr mbtenaar lit te be [erwerkza: mnen *0 lit de ko orden be Hordt bes Besloten lij den C >n Voning <y 3 C D3 Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 533