'1- s i *o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Voorzitter lllUr Tech.Ambt.Bouw en Woningtoezich idem. stelt voor toch maat te besluiten den RaJ een voorstel te doen tot wijziging der tol verordening waarbij heu gedeelte van de Kol ninginnelaan vanaf llieuwerheek tot en net f het pleintje gemeentegrond (hoek Hleuws trj Beetzlaan en Kóninginnelaan) wordt aangeue] zen voor aan een gesloten bebouwing. |Hier wo. je ontw tdvie3 d L teric: rouW- biedt ter behandeling aan eenige verzoekeBBouwverj om bouwvergunning vergezeld van de noodigeBvereenki teekeningen en adviezen. Bevoegd. Bouwaan' 28-9-1931 Adviseert de door II. Hornsveld gevraagde ontheffing van art. 14 der Bouwverordening| te weigeren. besloten <L> 3 C CD Dagteekening en volgnummer. 11X5 KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 543