i IV BESLISSING. [Hier wordt besloten. je ontwerpverordening zql vóórdat het Livies der Ges.Commissie gevraagd wordt L bericht en raad gezonden worden aan Routen "Woningtoezicht. e verzoekeM Bouwvergunning no.2/175 wordt verleend de noodigeBovereenlcomstig het besluit hiernevens ge- ;evoegd. Bouwaanvrage no.2/174 wordt geweigerd. gevraagde Bjesloten wordt de ontheffing te weigeren srordening (4 CA Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 544