A/ Noar NOTULEN Vergadering van Burgemeester en Wethouders GEMEENTE SOEST van de der op Vrijdag, den 9 Gctoaer 1931 Tegenwoordig de heeren: Er,D.e.keth, J3urr?emeester J.«3».vari....D.ur.en. en. L.odee sen'TetnouAers, SecretarisJ.(i. A.Batenburg.. Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers UHQ tot en met \a~L van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 552