a s ~o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. [isL Voorzitter stelt na "bespreking van de opmerking der Gascommissie voorkomende in het rapport vj onderzoek der ontwerp"begrooting 1932 van het gasbedrijf voor, aan de Techn.Ambte naar "bij Openb.Werken en "bij het Gasbedrij mede te deelen, dat B.en W. hebben beslotd het voorkomende smids"erk der gemeente meti pitzondering van dat noodig voor Soester- berg voor den tijd van 6 maanden op te dnj gen aan het gasbedrijf en na verloop van dien termijn na te gaan hoeveel smidswerkl is voorgekomen. Het ware mitsdien wensche- lijk in de administratie deze maatregel tq uitdrukking te brengen. CJ 3 3 CD Dagteekening volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 557