L NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No van de der op .Vrijdag, den 1.6 ..Q.c.t.o.'b.er.19|1 Tegenwoordig de heeren: Mr.«.G.»D,e.ice.tlx<....3.urg.em.e.e.S,t.e.r...... SecretarisJ..X»Batenburg. Afwezig de heer'±*£^7 De notulen van de vergadering van den 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers 1.idO..... tot en met J.k$|... van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester, A

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 560