La.. NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No van de der op ,D.inadag, den 2.7Qct.o.b.ex.. 19J1 Tegenwoordig de heeren: G-.»D.elce.tii.,.B.ur.g.ezae.e.a.te.r. J...3.*yan pp rén enX,X.odeej5i.an.tWethouder.»..».A Secretaris j.u.A» Batenburg. Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers I LAjLtot en met J.%.l.^.. van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 576