■7' I s s c J? "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Voorzi tter stelt voor aan den Raad voor de "benoeming van een schattingsvoniinissie voor het grond hedrij.f aan te bevelen de navolgende dubbel tallen va personen: k. Legemaat '7.H.G .Doorman, Tl. SuKkel Gerardus Sukicel 7.v.d.Leck '7.van Genderen. In de voordracht aan den Raad zal .tot uiting komen, dat het gemenscht is voor de .Komende periode de schatting van de gronden over te laten aan een geheel andere commis sie. t) 3 Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 589