7- A BESLISSING. Conform het voorstel vrordt besloten '^en raad de aanbeveling te doen en voor |te stellen de benoeming voor den tijd Ivan 2 jaren te laten gelden en voor 1932 len 1933» Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 590