!3 NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No. (h van de der op rlJdag, den .30 cetober1931 Tegenwoordig de heeren: L'r..G»D.e.k.e tilBurg er. e e a t e.r J..«S*van....D.u.r.en.....en....iC.Lodaeaeo»tfe-tiio-ud-er-s-»-f SecretarisJ...G... A.Batenburg; Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den 29 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers tot en met lJS~L - van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 592