V- BESLISSING. edewerkin Besloten wordt aan den raad het benoodig i£ erediet ad f 140,50 aan te vraben. Besloten wordt aan de Commissie gronabe- Irijf het advies te vragen over het voor- |tel van het College tot grondruiling met Lodeesen op de wijze als op de situatie lêeiening i& vastgelegd en onder voorwaar' ït de kosten van opmeting en overdracht |elening der gemeente worden genomen. Besloten wordt den Raad voor te stellen Ie medewerking te verleenen. I'fordt besloten. e oor Z<ZS Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. A

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 608