NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No van de der op Jinsdag, den 10 Februari1931 Tegenwoordig de heeren: Ür..G.DejcethBurgemeester A,lind.eMijk...e.nA...J.enders'Jethouders SecretarisJG,.A.Batenburg Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers i..2 3 tot en met ...LH.fi1..van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 60