NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders A- No. van de der op Vrij dag, den 13 November1931 Tegenwoordig de heeren: Mr. G. Deketh.,Burgemeester J. 5.van Turen en X,IfO.deesen,Wethouder.3 Secretaris v Q,Batenburg. Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers .1 Vlij., tot en met l.h.OÜ.van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn° is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 610