7 uy^. 4 BESLISSING. Hinderwe e onder- or bij. reservo; rop/in weg, ka- ri sectie er termen tsmetting h heeft Nieveen der ge- eer- en 'ti van het ien aanne moet vio: De vergunning wordt verleend overeenkom' 5tig het besluit hiernevens als bijlage gevoegd. jesloten wordt de kosten van ontsmetting ilsnog voor rekening der gemeente te nemen. De aanvullingsstaat met een eindbedrag fan f 378,15 wordt goedgekeurd. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 620