NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders NoIj. van de der op Dins dag, den 17 November 19JL1. Tegenwoordig de heeren: -"rGDeketh,Burgemeester K. Lodeesenen J»S.van Duren, Wethouders. SecretarisJG. ABatenburg. Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers .1.3 Qltot en met 1-3.0.4 van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 622