NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No1.3 van de der op Vrij dag, den 20 November1931 Tegenwoordig de heeren: Kr «...G... DeketJi,Burgemeester. J.3.van Buren en X.Lodeesen, Vethouders.<=u£. SecretarisJ.U.A.Batenburg. Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers l. Jd! i"* tot en met VUvan den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 626