NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No. 7 van de der op Vrij dag, den 27 November1931 Tegenwoordig de heeren: Mr.V. Oeketh, Burgemeester J3...van Buren „en. K.Lodeesen,'ethouders. cTZ7.1- SecretarisJ.ft* X.Batenburg.. Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers LÜlXI,.. tot en met \lh.HlC van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 634