NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders JA No. van de der op Donderdag, den 3 Oeceiaber 1921. Tegenwoordig de heeren: ür.»G.Deketh, Burgemeester, J»S.vaa .Ouren en TC. Lodeesen We thouder s A z SecretarisJsfA.Batenburg.. Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers p '-dl tot en met ..%kjvan den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is 'ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 643