NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No7/1), van de der op "/rijdag, den 11...Jecerater 1931 Tegenwoordig de heeren: LlrG.«D.eis.et.h», .Burgemeester Jua.v.an.Juren .enK.Lodeeaen, 'fethouders. SecretarisJ.G. A» Batenburg. Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers i. i.LiP. tot en met 1 ij P van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Burgemeester, De Secretaris,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 653