v- ^Al Vyfc j BESLISSING. AANMERKINGEN. Besten te Op grond van de vastgestelde regeling- ter zake -W-werkverschaffing wordt besloten geen machtiging tot plaatsing te verleene n. 3° rief wedB ht zal vioi Th. Notificatie. aaide "bij noodig vo' ngen aan i gemeent Besloten wordt den Raad voor te stellen de ontheffing te verleenen vonform de voorwaarden door Bouw- en woningtoezicht gesteld. -A ixiïf. net de le adviseer enen, ondi ngericht afstand westeeg e toename gsdienst, en deelt t z.i. eei zeker ge Het adres te stellen in handen van de salariscommissie uit den Raad óm advies. er eenige aatsen in nuis, pol arvoor in aatsen, s de klok reclame e indus- Aan eenigen der gemeenten genoemd in de bijlage te vrageh of de klokken voldoen. V~ ^A Mof. er van ne Zaken L, 3e afd st onge- sn bevor- en dat he afd.no. Aan den Raad voor te stellen het besluit in te trekken. Ar tihi. Lllen ver ;e met bo en aan dei verleenei Ier bou't- juw nt/t de le adviseer' Het verzoek om ontheffing wordt niet in gewilligd op grond van de motiveering doo den technisch ambtenaar boue- en woning toezicht omschreven. r ~A/ 8 Xh. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. ö<-d

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 655