s BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. V olgnum Aanduiding van den afzender. Commissie Orondbe- drijf en Uitbr.plan 11-12-'31 adviseert naar aanleiding van een ingekomei verzoek van L.J.Rasch om prijsopgaaf van ie perceelen Beckeringhstraat ,kad.bekend alhier in sectie H.no.lo44 en 2269,groot respectie^ velijk plm. 2840 112 en ^005 112 deze percee len te verkoopen voor den prijs van f 2.- per M2. Voorts adviseert zij den heer v.Kes te vragen of nog benoodigd is voor verbree ding van de aan genoemde perceelen grenzend! Wegen. 1 Overeer fende C< ï-4 t) Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 661