NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van de der op Jins dag, den 15 Tsé^embe r19|1 Tegenwoordig de heeren: Mr.»(i,DeKeth, Burgemeester J,.S..van Duren en. Z.iodeesen"Tethoui exs SecretarisBatenburg Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers iVjijj.. tot en met 4.1/ST, van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 664