J 4 ergaderin ts-veri erland- in te- ale an Doorne g te hou vangen ssarissen orend Janssen de heeren Achter- teur de punten, len na de Verifi- er Jans- jven van de be- uxge- schri3- an com en ter ^1 BESLISSING. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 672