u S S _cp "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Commissie werkverf sc har hing 141.4. pechn.AaiDt.Bouw- ep Woningtoezicht IkVf' iestuur lied.Ver.Bej- scheming Dieren 30 ast dringt nogmaals aan op plaatsing van A.G. den Besten hij de werkverschaffing. hiedt t er oehandeling aan een veraoeic om bouwvergunning vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen. biedt kosteloos aan een te gebruiken drinjc fontein. 3 Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 677