NOTULEN Vergadering van Burgemeester en Wethouders GEMEENTE SOEST Noia van de der op Di.nadag, den 29 DecemberI9|l Tegenwoordig de heeren: Mr..«G».D.ejce.th.,.. burgemeester J..S..van..J}iu^n.....en....K*...Xod.e.es.ejxrWethouders...yA- <=^Z- Secretaris«J. ..G.»A. 3a t eiiburg Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers J..k. iA tot en met I van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De. Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 680