NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No van de der op Binsdag, den 1 8 i'obruari19^1 Tegenwoordig de heeren: ...Mr.».G.Dekeiii,Burgemeester A»J....C.GLo.endexs.. en... A. Endendijk, Wethouder SecretarisP ..C Gr o o twnd.» Afwezig de heer•..G.t.A» Batenburg.» De notulen van de vergadering van den fc'.19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers ....(..hijtot en met van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 68