3 s s "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Directeur O.W. 13 Febr'21 KORTE INHOUD. bericht dat de afstand van het Chr.Mil. Tehuis Hoogte 50 naar de Chr.School te Soesterberg langs den kortsten begaan- baren weg ruim 2800 Meter bedraagt. I*(a. H" li" A.J.Spelt Molenstraat 28 Soest 10 Jan.51 Commissaris der Koningin in de 21 Jan51 Provincie Utrecht. verzoekt vergunning ingevolge de Hinde»! tot het oprichten van een rookerij en he:! plaatsen van een electromotor van 1 P.K. in/op het perceel, Torenstraat 15, kad. bekend gein.Soest in sectie H.No.4262. Verzoekt medewerking te verleenen bij de bestrijding van de rupsenplaag. Directeur O.W. 11 Febr?31 Eed.De Zeister Courant Zeist. Zendt advies op het verzoek van den Hoofif' ingenieur der Telegrafie en Telefonie dd. 20 Januari 1951» no. 574 doss. om toe stemming tot het leggen van kabels in de Nieuwesteeg, Brinkweg, F.C.Kuyperstraat van Weedestraat. 6 Febr.'51 verzoekt toezending van officiëele pu blicaties en opgaven Bevolking en Burgen lijken Stand, ten behoeve van de opname "De Zeister Courant". <y 3 CR Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 71