T S S BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Directeur O.W. 17 Pebr'JI iti l. J.A.W.Iseger. Kon. laan 82 Soest 17 Febr'31 b.v. telken jare te beginnen in 19J1 2.500,= of 2.000,=; een en ander be houdens goedkeuring van Ged.Staten. deelt mede, dat A.v.d.Broek, te Soest ge.- negen is gratis aan de gemeente af te staan een strook grond van het perceel, sectie G.1486, ter grootte van plm.150 M2 onder de voorwaarden, als op de overge legde afstandsverklaring zijn vermeld. gaat niet accoord met het schrijven van Burgemeester en Wethouders,dd. 12 Febru ari 19J1 en blijft bij zijn bewering,dat voor zijn perceel een hekwerk zoude kome' volgens een door hem met den heer Meurs gemaakte afspraak. G.T.van Vliet Soest. Plaatselijk deur waarder. kjr. Directeur Q.W. 17 Febr'31 vraagt ontslag als lid van den Brandraad. 17 Febr'31 18 Pebr'31 rapporteert betreffende het gezin van B.B. van Dijk te Soesterberg in verband met een schrijven van J.van Dijk namens de familie, waarin deze mededeelt dat de familie niet in staat is bij te dragen in de verpleegkosten van zijn vader in "Zon en Schild" te Amersfoort. deelt mede, dat verschillende perceelen hout,takkenbossen, alsmede oude boomstam men voor den verkoop in aanmerking komen, en vraagt of deze in het openbaar dan wel uit de hand moeten worden verkocht. w 3 C cc "o Dagteekening volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 87